...

Płatności

Po zaakceptowaniu przygotowanej dla Państwa oferty wysyłamy fakturę pro-forma. W przypadku zamówienia regałów, których nie posiadamy w magazynie wymagamy 30% wpłaty aby rozpocząć realizację zamówienia. Wpłaty należy dokonać na podane w fakturze pro-forma nasze konto bankowe.  Pozostałą do zapłaty kwotę należy uregulować przelewem przed wysyłką regałów. W przypadku odbioru osobistego z naszego magazynu płatność może zostać uregulowana gotówką przy odbiorze towaru. Istnieje możliwość zastosowania odroczonego terminu płatności w stosunku do instytucji państwowych i organizacji. Nie wymagamy 30% zaliczki w przypadku firm i instytucji  których wewnętrzne przepisy nie dopuszczają takiej formy płatności. Do momentu całkowitej zapłaty za zamówienie towar pozostaje własnością Sprzedającego.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.